fbpx

Автор: simmona

Начало >> Articles posted by simmona

ОБЯВА 11.10.2023 г.

До заинтересованите лица и общественост От фирма " СТАРТ ЕКО " ООД гр. Шумен, ул. " Лозенград " № 3, вх.3, ет.5, ап.60 Уведомяваме Ви, че фирма " СТАРТ ЕКО " ООД, гр. Шумен следното инвестиционно предложение: „ Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала” находяща се в УПИ XXX-450 (ПИ 83510.679.450), кв. 2, по плана на гр. Шумен, община Шумен-кв. Мътница, ул. “ Захари Стоянов ” , в собствен имот. Мнения и възражения се приемат в РИОСВ- гр. Шумен

Почистване на пелетна камина EcoSpar Auriga 23kW

Почистване на пелетна камина EcoSpar Auriga 23kW. Подробно видео за поддръжка и почистване напелетна камина с водна риза EcoSpar Auriga 23kW. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=bwOPLpvkuVs[/embed]

Настройка на параметъра за външен термостат на пелетна камина EcoSpar Auriga B 25kW

Настройка на параметъра за външен термостат на пелетна камина EcoSpar Auriga B 25kW. Видео за това как да настроите параметъра за външен термостат (параметър 76) на пелетна камина Eco Spar Auriga 25kW B-модел. Термостатният конектор присъства на всички камини на пелетни котли. Важи за всички модели с контролер Fumis. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=nJeAG66Rbqo[/embed]

Настройка на желаната температура на пелетна камина EcoSpar Auriga 25kW

Настройка на желаната температура на пелетна камина EcoSpar Auriga 25kW. Видео, което обяснява какви са възможните причини за проблема с "черния прозорец" и възможните начини за решаването му. Важи за всички модели с контролер Fumis. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-Kh0c0Xl11M[/embed]

Спиране почерняването на прозореца на пелетна камина EcoSpar Auriga 25kW

Видео, което обяснява какви са възможните причини за проблема с "черния прозорец" и възможните начини за решаването му. Важи за всички модели с контролер Fumis. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-Kh0c0Xl11M[/embed]

Регулиране настройките на стаен вентилатор на пелетни камини EcoSpar (модели Air)

Видео за промяна на настройките на стаен вентилатор на пелетни камини EcoSpar. Това става чрез промяна на стойностите на параметри 34 - 39. Важи за всички модели с контролер Fumis. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=e3iVyl4qClg[/embed]

Настройка на седмичен програматор на пелетна камина EcoSpar Auriga 25kW

Видео за настройка на седмичния програматор на пелетна камина Eco Spar Auriga 25kW. Важи за всички модели с контролер Fumis. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=NPMAK6cY_v8[/embed]

Почистване на пелетна камина EcoSpar Alba 18kW B

Видео, показващо как да почистите пелетна камина EcoSpar Alba 18kW B. Това цялостно почистване трябва да се извършва поне веднъж годишно и/или когато алармите за почистване започнат да се показват често. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=Z-yQelYGTAU[/embed]

Изчистване на аларма “A004” на пелетна камина EcoSpar Auriga 25kW

Видео, обясняващо какво представлява аларма "A004", възможните причини за тази аларма и как да предотвратите повторното й появяване. Важи за всички модели с контролер Fumis. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=Dh3WK5aJZwA[/embed]

Настройка температурата за включване на циркулационната помпа – пелетна камина EcoSpar Auriga 25kW

Кратко видео за настройка на параметър 67 (температура на включване на циркулационната помпа) на пелетна камина Eco Spar Auriga 25kW. Важи за всички хидромодели с контролер Fumis. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=Eh6537AaSRQ[/embed]

×