fbpx

ОБЯВА 11.10.2023 г.

Home >> News >> ОБЯВА 11.10.2023 г.

До заинтересованите лица и общественост

От фирма ” СТАРТ ЕКО ” ООД

гр. Шумен, ул. ” Лозенград ” № 3, вх.3, ет.5, ап.60

Уведомяваме Ви, че фирма ” СТАРТ ЕКО ” ООД, гр. Шумен следното инвестиционно предложение:

„ Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала” находяща се в УПИ XXX-450 (ПИ 83510.679.450), кв. 2, по плана на гр. Шумен, община Шумен-кв. Мътница, ул. “ Захари Стоянов ” , в собствен имот.

Мнения и възражения се приемат в РИОСВ- гр. Шумен

Share:

Leave a Reply

×